Nie ma nic złego, nagannego bądź wstydliwego w pożyczaniu pieniędzy, jeśli tylko spełnimy jeden warunek, czyli podczas podejmowania tego typu decyzji, działań będziemy kierować się zdrowym rozsądkiem. Gdy już przeanalizujemy wszystkie argumenty za i przeciw decyzja o wzięciu kredytu może umożliwić nam zrealizowanie naszych celów lub pomóc wyjść z totalnego dołku finansowego. Jeśli tylko posiadamy pełną wiedzę i świadomość tego czym jest kredyt, jakie wiążą się z nimi te dobre strony i te złe, czyli znamy wszystkie konsekwencje związane z zaciąganiem zobowiązań to z pewnością będziemy dużo rozsądniej podejmować takie decyzje i na bieżąco analizować sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego.

Jednym z najbardziej popularnych form pożyczania środków pieniężnych oferowanych przez bank jest kredyt gotówkowy. Swoją popularność zawdzięcza głównie tym, że kwota przeznaczana jest zazwyczaj na dowolny cel, a sam kredyt jest łatwo dostępny dla ludzi wykazujących dochody ze stałej pracy. Wysokość udzielonego kredytu gotówkowego zależy głównie od wysokości dochodu i obecnego stanu zadłużenia kredytobiorcy, a sam proces kredytowy jest zazwyczaj krótki, a więc decyzja podejmowana jest w ciągu jednego dnia przy okazaniu jednego dokumentu czyli dowodu osobistego. Rata kredytu obliczana jest wprost proporcjonalnie na podstawie wysokości wnioskowanej kwoty kredytu do okresu kredytowania, co pozwala dłużnikowi samodzielnie określić jej wysokość. Warto pamiętać, że przy tak dostępnych kredytach jego koszty są stosunkowo wysokie. Kredytobiorca płaci odsetki za korzystanie z kredytu, więc o im wyższą kwotę wnioskujemy, tym mamy większe oprocentowanie. To samo tyczy się okresu oprocentowania, czyli im dłuższy okres na jaki zaciągamy kredyt, tym łączna suma odsetek wzrasta. Wszystkie szczegółowe dane o kosztach zaciąganego kredytu powinien zawierać formularz informacyjny, który pośrednik kredytowy ma obowiązek nam wręczyć do zapoznania się przed zawarciem umowy.

Jednak nie zawsze jest ta łatwo, na przykład w przypadku, gdy chcemy dostać kredyt dla firmy. Jak wiemy firma z ambicjami, czyli w sumie każda firma chce się rozwijać, więc nie może istnieć bez odpowiedniego kapitału. We wszystkich przedsiębiorstwach i w tych małych i w tych dużych kraj widzi potencjał na poprawę sytuacji gospodarczej w danym kraju. Właściciele firmy mają wiele nowych pomysłów, rozwiązań, które przyczyniłyby się do rozwoju firmy, a co za tym idzie do zatrudnienia większej liczby pracowników – co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia, ale na to niestety trzeba mieć odpowiedni kapitał. Jeśli tylko firma ma dobrą historię kredytową czy też wysoką zdolność kredytową to bez problemu bank zgodzi się na udzielenie pożyczki. Jeśli jednak nie spełniamy powyższych kryteriów to dla banku sygnał, ze przedsiębiorstwo źle zarządza swoim budżetem i nie traktuje spłaty zobowiązań kredytowych jako priorytet. Jak widać uzyskanie kredytu w banku nie zawsze jest tak łatwe jak mówią o tym reklamy w telewizji czy radiu. W takiej sytuacji zawsze warto zwrócić się o pomoc do doradcy kredytowego.