Zasadniczym argumentem, który decyduje o tym czy wyjeżdżać do pracy za granicę czy też nie, są czynniki pieniężne. Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci, wynagrodzenia jednak nadal dla dużej ilości osób nie są bardzo satysfakcjonujące. Dla przykładu – hydraulik świadczący pracę w takim samym wymiarze