11 cze Brak komentarzy admin Marcotec , ,

Bank to instytucja wielozadaniowa. Jednym z zadań jest dbałość o odpowiednią redystrybucję środków pieniężnych. W jaki sposób to robi? Udziela kredytów używając środków zdeponowanych przez inny klientów banku. W ten sposób osoba, która nie ma środków, a ma np. pomysł na biznes, może go zrealizować. W ten sposób napędza się inwestycje, a kraj może się rozwijać.

Polskie banki nadzorowane są przez Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną potocznie KNF. Mówi się, że polski nadzór jest bardzo dobry, nawet na skalę całej strefy Euro. KNF nadzoruje również inne instytucje finansowe, ostrzega przed potencjalnymi oszustwami, a gdy trzeba to wprowadza do nadzorowanych instytucji swoich pracowników.

Dlaczego firmy biorą kredyty? Do prowadzenia biznesu potrzebny jest kapitał. Wszystko kosztuje, trzeba opłacić pracowników, sprzęt biurowy, maszyny, wszelakie inwestycje, etc. Niektóre inwestycje potrzebują ogromnych nakładów pieniężnych. Zgromadzenie ich trwało by wieki. Przedsiębiorcy korzystają więc z dźwigni finansowej. Pożyczają pieniądze od instytucji finansowej, a następnie co miesiąc zwracają część środków wraz z odsetkami pod pożyczonej kwoty. Jest to interes zyskowny dla oby stron. Biorąc pod uwagę oczywiście fakt, że środki są pożyczane pod inwestycję, a nie konsumpcję.

Inaczej rzecz się ma z osobami prywatnymi. O ile zdarza się, że pożyczają oni gotówkę na inwestycje, jednak zdecydowana większość pożyczek ma charakter konsumpcyjny. Wówczas zyskuje jedynie bank. Klient pożycza środki na zakup np. jakiegoś gadżetu, który z czasem traci na wartości, a co miesiąc jeszcze musi płacić do banku odsetki. Nie wzrasta więc jego wartość. Konsumuje on swoje środki.

Inwestycja to odroczenie przyjemności w czasie. Dzisiaj lokujemy środki by w przyszłości czerpać korzyści. Tutaj instytucje bankowego przychodzą z pomocą. Można ulokować swoje środki, zaś oni użyją ich do własnych celów. Oczywiście wynagrodzą nas za to, że użyczamy im swoich pieniędzy.

W jaki sposób można środki inwestować? Najprostszą i najbezpieczniejszą formą lokowania środków w banku jest lokata lub konto oszczędnościowe. Ich konstrukcja jest prosta. Lokatę zakładamy na z góry określony termin i zazwyczaj z góry wiemy ile pieniędzy za to otrzymamy. Konto oszczędnościowe ma charakter trwający, więc z góry nie określamy czasu trwania inwestycji. W uproszczeniu w każdej chwili możemy wypłacić swoje środki, zazwyczaj bez utraty odsetek. Przy lokacie możemy owe odsetki utracić, jeśli zdecydujemy się zlikwidować ją przed czasem.

Możemy również zainwestować w produkcji finansowe, np. lokaty strukturyzowane. Jest ich wiele rodzajów i opierają się na całej gamie produktów. Można np. zawrzeć lokatę strukturyzowaną obstawiając kurs Euro w danym czasie. Jeśli trafnie przewidzimy wahania waluty w tym czasie, otrzymamy premię. Jeśli nam się nie uda, zwracany nam jest cały kapitał, bez odsetek. Takie instrumenty mogą się opierać na indeksach giełdowych, walutach, surowcach typu ropa czy złoto, etc. Musimy tylko pamiętać o jednej rzeczy. Nie inwestujmy w produkt, którego nie rozumiemy.